TREENIPANKKI OY SÄÄNNÖT                                                                           24.2.2022

 • Kuntosalille ei saa tulla sairaana. Mikäli tunnet olosi yhtään kipeäksi niin jääthän kotiin. Suosittelemme harjoitteluun paluuta vasta aikaisintaan kahden oireettoman päivän jälkeen.

 • Jokaisen asiakkaan tulee kirjata henkilökohtaisesti käynti ovilukijaan salille tullessaan. Jos tulet seurueessa niin huolehdittehan, että seurueen jokainen jäsen kirjaa itsensä sisään omalla henkilökohtaisella kulkutunnisteella. Ovi on aina suljettava välissä ennen seuraavan kortin kirjausta. Eli samalla ovenavauksella ei valitettavasti voi tulla sisään kuin yksi henkilö. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava oma henkilöllisyytensä sekä pyydettäessä näytettävä myös oma kulkukorttinsa.

 • Kuntosalin tiloihin ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä omalla kulkutunnisteella. Ulkopuolisen henkilön tilaan päästäminen katsotaan kertakäynniksi. Kertakäyntimaksun lisäksi Treenipankki Oy veloittaa jäseneltä asian selvittämiseen liittyvät kulut. Kaikki edellä mainitut maksut kohdistetaan jäsenen itse maksettavaksi. Maksun suorittamatta jättäminen johtaa kulkulätkän tai koodin sulkemiseen. Kulkulätkä/koodi avataan takaisin käytettäväksi heti kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

 • Käytä kuntosalilla vain puhtaita sisäkenkiä. Ulkokengät tulee vaihtaa sisäkenkiin heti saavuttaessa salin sisätiloihin. Paljain jaloin liikkuminen kuntosalin tiloissa (pois lukien pukuhuonetilat) on kielletty.

 • Heti salille tullessasi pese ja desinfioi kätesi. Vältä kasvojen koskettelua treenin aikana ja huolehdi yskimishygieniasta ja turvavälistä. Suosittelemme käsien pesua ja desinfiointia myös harjoittelun päätyttyä.

 • Käytä omaa juomapulloa. Hanasta suoraan juominen on ehdottomasti kielletty.

 • Pyyhi käyttämäsi laitteet ja välineet käytön jälkeen desinfiointisuihkeella ja käsipaperilla. Desinfiointiainetta ei saa suihkuttaa kuntosalilaitteiden kiskoihin, vaijereihin eikä laakereihin.

 • Jokainen asiakas on vastuussa omasta terveydentilastaan ja huolehtii siitä, että kuntosalin tarjoamat laitteet ja välineet sopivat hänelle. Varmista asia tarvittaessa ensin lääkäriltä.

 • Laita käyttämäsi painot paikoilleen ja vältä painojen tiputtamista lattialle. Käytäthän vain sen suuruisia painoja, joita pystyt turvallisesti hallitsemaan. Palauta myös varusteet ja välineet niille varatuille paikoille.

 • Pukuhuoneiden kaapit on tarkoitettu vain harjoittelun ajan käytettäväksi.

 • Jauhemaisen magnesiumin käyttö kuntosalin tiloissa on kielletty.

 • Anna toisille mahdollisuus käyttää laitetta kun pidät lepotaukoa.

 • Kohtele toisia hyvien käytöstapojen mukaisesti.

 • Roskaaminen ja likaaminen kuntosalin tiloissa on kielletty. Huolehdithan aina siitä, että siivoat omat jälkesi.

 • Kaikenlaisten tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen ja myyminen asiakkaiden keskuudessa kuntosalin tiloissa on hyvien tapojen vastaista.

 • Jos huomaat laitteissa, varusteissa tai välineissä puutteita tai vikoja, ilmoitathan niistä välittömästi meille info@treenipankki.com tai 0449802411. Mikäli mahdollista niin toivomme ilmoitukseen liitettävän valokuvan kyseisestä tapauksesta.

 • Jos olet viimeinen asiakas, niin varmistathan ennen kuntosalin tiloista poistumista, että valot ja radio on sammutettu, ja että ovet ja ikkunat ovat myös suljettu ja lukittu.

SOPIMUSEHDOT                                                                                                          24.2.2022

 • Kulkukortin katoamisesta on ilmoitettava viipymättä info@treenipankki.com. Asiakkaan on lunastettava uusi kulkukortti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vastuu kulkukortin katoamisen väärinkäytöstä poistuu ilmoituksen myötä. Mikäli kulkukortin katoamisesta ei ole ilmoitettu ja sitä käyttää joku muu henkilö, veloitetaan jäseneltä 50 € jokaista väärin käytettyä käyntikertaa kohden. Lisäksi jäsenelle annetaan tästä kirjallinen huomautus. Jos edellä mainittu toiminta jatkuu tai toistuu huomautuksesta huolimatta, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömästi. Tässä tapauksessa suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja asiakkaalta peritään myös loput irtisanomisajankohdan loppuun erääntyvät maksut.

 • Kulkukortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Väärinkäytöstä veloitamme 200 € sanktion. Toistuvista väärinkäytöistä kulkukortti voidaan sulkea ja jäsenyys irtisanoa välittömästi. Tässä tapauksessa suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja asiakkaalta peritään myös loput irtisanomisajankohdan loppuun erääntyvät maksut.

 • Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Alle 15-vuotias saa harjoitella vain vanhemman seurannassa ja valvonnassa. Myös vanhemmalla on tässä tapauksessa oltava voimassa oleva sopimus. Alaikäisten harjoittelusta, maksuista ja asiallisesta käyttäytymisestä kuntosalin tiloissa sekä sopimusehtojen ja sääntöjen noudattamisesta vastaa huoltaja.

 • Asiakkaan tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä

 • Asiakas harjoittelee ja/tai käyttää kuntosalin tiloja, pukuhuoneita, peseytymistiloja ja wc-tiloja omalla vastuullaan.

 • Asiakas on tietoinen siitä, että Treenipankki Oy toimii pääsääntöisesti ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Treenipankki Oy ei ole vakuuttanut harjoittelijoita. Huolehdithan siis omasta vapaa-ajan vakuutuksestasi.

 • Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Treenipankki Oy:n kalustoa, välineitä, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet vahingot. Vahingon korvauksen lisäksi jäsenyys voidaan perua kokonaan. Tässä tapauksessa asiakkaalta veloitetaan normaalin irtisanomisajan loppuun erääntyvät maksut.

 • Treenipankki Oy ei vastaa varkaudesta aiheutuneita menetyksiä.

 • Mikäli Treenipankki Oy:n omaisuutta anastetaan niin asiasta tehdään aina rikosilmoitus.

 • Irtisanoutumiset ja mahdolliset sopimusmuutokset hoidetaan aina kirjallisesti sähköpostilla info@treenipankki.com.

 • Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kk ennen uuden hinnan voimaan astumista. Hinnan muutos astuu voimaan automaattisesti eikä se edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä. Ennalta maksettuun jäsenyyteen ei voida tehdä muutoksia kesken kauden.

 • Treenipankki Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisesta arvonlisäveron muutoksesta tai muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä kuukautta aiemmin muutosten voimaan astumista.

 • Treenipankki Oy on oikeutettu perimään asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu maksujen viivästymisestä. Jos laskujen viivästymisessä joudutaan turvautumaan perintään niin ennen perintään ryhtymistä asiakkaaseen ollaan yhteydessä kaksi kertaa kirjallisesti. Mikäli lasku siirtyy perintään, perintäkulut maksaa asiakas ja jäsenyys voidaan irtisanoa välittömästi. Tässä tapauksessa asiakkaalta veloitetaan normaalin irtisanomisajan loppuun erääntyvät maksut.
 • Treenipankki Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan kulkulätkä tai koodi pois käytöstä mikäli toistuvista pyynnöistä huolimatta kuntosalimaksua ei ole suoritettu kohtuullisessa ajassa eräpäivän päättymisen jälkeen. Kulkukortti avataan heti takaisin käyttöön kun maksusuoritus on hoidettu kokonaisuudessaan ja näkyy Treenipankin tilillä.
 • Treenipankki Oy:llä on oikeus pitää kuntosalia suljettuna tai muuttaa aukioloaikoja. Mikäli näin joudutaan toimimaan, ilmoitamme muutoksista asiakkaille mahdollisimman hyvissä ajoin. Mahdollisten muutosten johdosta asiakkaille ei tässä tapauksessa tule erillistä hyvitystä.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Treenipankki Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.09.2021. Viimeisin muutos 24.09.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Treenipankki Oy
Brahentie 16
52300 Ristiina
3232256-5

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joonas Savolainen
Brahentie 16
52300 Ristiina
044 980 2411

3. Yleistä

Tämän rekisterin tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten ja miksi Treenipankki Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja. Kaikkia tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama sopimus, suostumus tai lakisäätöinen velvoite. Treenipankki Oy käsittelyperuste on useimmiten sopimus tai suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pääasiallisesti yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä syntymävuosi. Mikäli henkilö on alle 18-vuotias, tallennetaan myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja osoite.

Treenipankki Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Henkilötietoja emme kerää keneltäkään muulta kuin sinulta itseltäsi. Jokainen on vastuussa omien henkilötietojen päivittämisestä. Päivittääksesi henkilötiedot olethan yhteydessä meihin kirjallisesti.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuta säännönmukaisesti muille tahoille ilman laillista perustetta. Tällainen peruste voi olla maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai laillinen peruste. Kaikkia henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueella. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mahdollisissa tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ongelmatilanteissa saat apua tietosuojaviranomaiselta.